Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7470:2005 về Thép tấm và thép băng phủ nhôm/kẽm nhúng nóng

12-06-2018
TCVN 7470 : 2005 được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn quốc gia Úc AS 1379 : 2001. TCVN 7470 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/17 "Thép" và Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Bảng đối chiếu các mác thép thông dụng

07-04-2018
Bảng đối chiếu các mác thép thông dụng

Phân biệt thép cán nóng và cán nguội

07-04-2018
Phân biệt thép cán nóng và cán nguội

TIÊU CHUẨN ỐNG THÉP

22-09-2017
TIÊU CHUẨN ỐNG THÉP